Mr. Gunadasa Samarasinghe, the new District Secretary of Moneragala commenced his duties
     ජනාධිපති පරිසර සම්මාන 2019 - පරිසරයට දායක වන හොඳම රජයේ ආයතනය ලෙස මොණරගල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය තෙවන ස්ථානයට පත්විය   

දිස්ත්‍රික් ලේකම්

g copy


ගුණදාස සමරසිංහ මහතා

 

mondistsec@gmail.com


අපගේ ජයග්‍රහණ


ව්‍යාපාර සේවා මධ්‍යස්ථානය - B|S|C

sel 2 1 finalized

Hotline : 070 6 333 999


ඔබේ ව්‍යාපාරය මාර්ගගතව ලියාපදිංචි කිරීම (e-BR)

ලියාපදිංචි කරන්න

විශේෂ මාර්ගගත සේවා

රජයේ සේවා සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කරමින් මහජන ගැටළු, දුක්ගැනවිලි සහ අදහස් හා යෝජනා මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ලේකම්/දිසාපති වෙත සරලව හා කාර්යක්ෂමව ඉදිරිපත් කිරීමට සහ ඒවාට කඩිනමින් විසදුම් ලබාදීමේ ක්‍රියාවලිය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා "දිසාපතිට කියන්න" වැඩසටහන ආරම්භ කර ඇත

දිසාපතිට කියන්න

කොරෝනා (කොවිඩ් -19) වැළැක්වීමේ වැඩසටහන - මොණරගල දිස්ත්‍රික්කය

දිස්ත්‍රික් වාර්තාව
ශ්‍රී ලංකා වාර්තාව

දිස්ත්‍රික් මෙහෙයුම් කමිටුව (COVID-19)

වැඩි විස්තර

රැස්වීම් සහ දෛනික වැඩසටහන්

පුවත් සහ සිදුවීම්

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර බෙදා හැරීම - මොණරගල දිස්ත්‍රික්කය

බෙදාහරින්නන්ගේ ලැයිස්තුව - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්ය...

සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම

    සැපයුම්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම...

ජනාධිපති පරිසර සමිමාන - 2019

ජනාධිපති පරිසර සම්මාන 2019 - පරිසරයට දායක වන හොඳම...

book

e - ග්‍රාම නිලධාරී තොරතුරු පද්ධතිය


මොනරාගල දිස්ත්‍රික් ගාම නිලධාරීන්ගේ තොරතුරු

book

වාහන අංක තහඩු තොරතුරු (e-Plate)


වාහන අංක තහඩු දිස්ත්‍රික් මෝටර් රථ අංශය වෙත ලැබීම පරික්ෂා කිරීම

overview Banner

අවසන් යාවත්කාලීන දිනය : 2021-07-10

හැඳින්වීම

අතීතයේදී වෙල්ලස්ස ලෙස හැදින්වූ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය ශ්‍රීලංකාවේ නැගෙනහිර හා ගිණිකොණ දිශානුගතව ඌව පළාත තුල පිහිටා ඇත.මුළු බිම් ප්‍රමාණය වර්ග කිලෝමීටර් 5959 ක් වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ දෙවන විශාලතම දිස්ත්‍රික්කය වේ. නිරපේක්ෂ පිහිටීම අනුව උතුරු අක්ෂාංශ 6° 17’ ත් 7° 28’ ත් සහ නැගෙනහිර දේශාංශ 80° 50’ ත් 81° 35’ ත් අතර පිහිටා ඇති ස්වභාවික සම්පත් වලින් අනූන භූමි ප්‍රදේශයකි. මෙම දිස්ත්‍රික්කය නැගෙනහිරින් හා උතුරින් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද බටහිරින් හා උතුරින් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද දකුණින් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද නිරිත දිගින් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන්ද මායිම් වී ඇත.මෙම දිස්ත්‍රික්කය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 11 කින් හා ග්‍රාම නිළධාරි වසම් 319 කින් ද ගම්මාන 1324 කින් සහ ප්‍රාදේශීය සභා 11 කින් සමන්විත වේ. සමස්ථයක් වශයෙන් මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කය දේශගුණික කලාප බෙදීම අනුව අන්තර් මධ්‍ය දේශගුණික කලාපයට හා වියළි කලාපයට අයත්වේ. දිස්ත්‍රික්කයෙන් 70 % ක් පමණ වියළි දේශගුණික කලාපයට අයත් අතර මෙහි විශේෂත්වයක් වන්නේ දිස්ත්‍රික්කය මධ්‍යයේ පිහිටි මරගල කදුවැටිය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය තෙත් කලාපීය දේශගුණික ලක්ෂණ පෙන්වයි. මෙය මෙරට තුල පිහිටි සුවිශේෂී වූ දේශගුණික කලාපයකි. දිස්ත්‍රික්කයේ සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මි.මි. 1625 ක් පමණ වන අතර දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍ය වාර්ෂික උෂ්ණත්වය සෙල්සියස් 26° ක් පමණ වේ.


යහ පාලනය තුලින් තිරසාර සංවර්ධනයට දායක වෙමින් රාජ්‍ය සේවයේ විශිෂ්ඨත්වයට...

දිස්ත්‍රික්කය හා එහි ජනතාව ජාතික සංවර්ධනයට දායක වන පරිදි තිරසාර සංවර්ධනයක් උදෙසා රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තියට අනුකූල වූ මනා සැලැස්මකින් යුතුව සම්පත් හා ආයතන ඵලදායී ලෙස මෙහෙයවන්නා වූ මනා සම්බන්ධීකරනයක් තුලින් ජනතා අවශ්‍යතා කාර්යක්ෂමව, සාධාරනව, යුක්තිගරුකව හා මිත්‍රශීලීව ඉටු කිරීම.


දිසාපතිවරුන්ගේ නාමලේඛනය

අ.අ. නම සිට දක්වා
1 එල්.එන්. ද එල්. බණ්ඩාරනායක මහතා 1960.01.01 1961.01.15
2 ඩබ්.ඒ.ඩී.එස්.ඩී. සපරමාදු මහතා 1961.02.04 1963.12.15
3 ඩබ්.ජේ.ආර්. නවගමුව මහතා 1963.12.16 1964.12.31
4 එම්.ටී.ඩබ්. අමරසේකර මහතා 1965.01.01 1967.03.31
5 ජී.ජී. පුංචිහේවා මහතා 1967.04.03 1970.06.29
6 ඩබ්.ජේ. ප්‍රනාන්දු මහතා 1970.06.30 1972.12.31
7 එස්.ජේ. සුමනසේකර බණ්ඩා මහතා 1973.01.01 1977.05.30
8 පී.බී. වන්නිනායක මහතා 1977.06.01 1979.12.31
9 එම්.ඩී. අමරසිංහ මහතා 1980.01.17 1981.06.30
10 ජේ. පරණමාන මහතා (වැඩ බැලීම) 1981.07.01 1981.10.01
11 පී.ජී.ජී. ධර්මසිරි මහතා 1981.10.02 1984.05.07
12 සී. අබේගුණවර්ධන මහතා 1984.05.08 1988.03.06
13 එස්.එන්.බී.ඩබ්.එම්. මන්ත්‍රීපාල මහතා 1988.03.17 1996.08.01
14 පී.ජී. අමරකෝන් මහතා 1996.08.02 2002.05.15
15 එච්.ඒ. ආරියදාස මහතා 2002.05.15 2003.05.10
16 ඩබ්. ප්‍රේමදාස මහතා 2003.05.11 2004.01.05
17 ජී.ඒ. එදිරිවීර මහතා 2004.01.05 2005.02.05
18 පී.බී. අමරසේකර මහතා 2005.02.06 2006.12.31
19 රෝහණ කීර්ති දිසානායක මහතා 2007.01.04 2007.09.30
20 ඩබ්.බී. දිසානායක මහතා 2007.10.01 2009.05.13
21 රෝහණ කීර්ති දිසානායක මහතා (වැඩ බැලීම) 2009.05.14 2009.06.18
22 ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා 2009.06.18 2010.05.20
23 යූ.කේ.එස්. මිහිඳුකුලසූරිය මහතා 2010.05.21 2011.11.20
24 ඒ. පතිනාදන් මහතා 2011.11.21 2015.01.30
25 ඩී.එස්. පත්මකුලසූරිය මහත්මිය 2015.02.23 2020.02.01
26 ගුණදාස සමරසිංහ මහතා 2020.02.01 මේ දක්වා